Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest pierwszym sakramentem nowego Przymierza i fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą człowieka do życia Bożego i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest jest konieczny do zbawienia, jest sakramentem który przyjmuje się tylko raz w życiu. Skutkami sakramentu chrztu św. są:

 • odpuszczenie wszystkich grzechów
 • nowe narodzenie w Duchu Świętym
 • dziecięctwo Boże
 • członkostwo w Kościele, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu św. dziecka:

 • akt urodzenia dziecka
 • świadectwo moralności rodziców chrzestnych wydawane w parafii ich zamieszkania (zazwyczaj wybiera się dwoje chrzestnych: ojca i matkę, choć prawo kościelne dopuszcza także możliwość tylko jednego chrzestnego),
 • potwierdzenie uczestnictwa rodziców w katechezie przedchrzcielnej,
 • jeśli rodzice pragną ochrzcić dziecko poza parafią zamieszkania wymagana jest pisemna zgoda na chrzest z ich parafii zamieszkania.

 

Ważne:

 • zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu,
 • do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna,
 • informacje na temat chrztu dzieci starszych lub osób dorosłych udzielane są w kancelarii parafialnej.