Misja parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkanowie (do czego dążymy)

Naszym celem jest, aby każdy członek parafii:

  • poprzez osobisty akt wiary przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela (ewangelizacja),
  • wszedł na drogę stawania się uczniem Jezusa Chrystusa poprzez podjęcie formacji, najlepiej w małej grupie (formacja),
  • odkrył otrzymane od Boga dary i charyzmaty i podjął służbę na rzecz innych członków wspólnoty parafialnej poprzez zaangażowanie w jakiejś diakonii (zaangażowanie - diakonia).

Chcemy, aby nasza parafia troszczyła się o zachowanie stanu aktualnego (to jest obejmowała troską duszpasterską tych, którzy chodzą do kościoła), ale także wychodziła ku tym osobom, którzy utracili żywy kontakt z parafią i przestali chodzić do kościoła.

Chcemy, aby nasza parafia stawała się żywą wspólnotą Kościoła i poprzez zaangażowanie wszystkich podejmowała dzieło ewangelizacji, to znaczy przyprowadzania do Chrystusa tych osób, które nie poznały jeszcze miłości Bożej.

 

Ks. Proboszcz

Dariusz Orłowski