Żywy Różaniec

To międzynarodowy ruch religijny założony w 19. w. przez Paulinę-Marię Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji różańca przez papieża Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca).

W parafii pw. NSPJ w Wilkanowie istnieje 5 róż Żywego Różańca (3 w Wilkanowie, w tym 1 męska i po jednej w Słonem i Buchałowie). Animatorami wspólnoty są Jadwiga Drozdek i marek Turzański w Wilkanowie, Alicja Żmuda w Słonem i Barbara Fabiszak w Buchałowie. Do Żywego Różańca może przyłączyć się każdy wierny.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem we wspólnocie Żywego Różańca w naszej parafii skontaktuj się z panią Jadwigą Drozdek tel. 68 327 31 65.