Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania – wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.. W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, jeszcze ściśle wiąże się z Kościołem i jest uzdolniony i wezwany do odważnego szerzenia wiary słowem i uczynkiem i bronienia jej.

W praktyce duszpasterskiej sakramentu bierzmowania udziela się młodym ludziom rozpoczynającym swoje dorosłe życie, aby stawali się także dojrzałymi i odpowiedzialnymi uczniami Jezusa Chrystusa.

Spotkania dla kandydatów odbywają się raz w miesiącu, o jego terminie informuje ks. Proboszcz w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę poprzedzającą spotkanie.