Parafialna Rada ds. Ekonomicznych – dalej zwana Radą – jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami oraz finansami), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK. Członkom Rady nie przysługuje prawo reprezentowania parafii i wypowiadania się w imieniu parafii (art. 2 Statutu Rady Ekonomicznej).

Proboszcz powinien wysłuchać opinii Rady w następujących sprawach: – finansowanie  działalności  duszpasterskiej; – remont obiektów parafialnych; – budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących; – zmiana przeznaczenia budynków; – kupno i sprzedaż gruntów, nieruchomości i ruchomości; – umowy dzierżawy i najmu; – angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych; – podejmowanie działalności gospodarczej parafii (art. 12 Statutu Rady Ekonomicznej).

Aktualny skład Parafialnej Rady Ekonomicznej:

  • Ks. Proboszcz – przewodniczący
  • Zofia Biczyńska, Słone – skarbnik
  • Ryszard Marciniak, Wilkanowo
  • Elżbieta Opaczyńska, Buchałów
 
   Nazwa  
   Zestawienie wpływów i wydatków 2019 Pobierz