Rys historyczny

Początki parafii w Wilkanowie sięgają 1981 r., kiedy to osiada tutaj ks. emeryt Bolesław Ślusarczyk. On to wraz z grupą świeckich osób – mieszkańców Wilkanowa organizuje kaplicę, w której rozpoczęto odprawianie Mszy św. w niedzielę. Wilkanowo należy wtedy do zielonogórskiej parafii p.w. Ducha Świętego, której proboszczem był ks. Grzegorz Grzybek.

On to rozpoczyna starania o budowę kościoła. Pierwsze prace budowlane mają miejsce w początkach lat 90-tych. Ich późniejszym kontynuatorem zostaje ks. Jerzy Piasecki wikariusz parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze. Parafia Wilkanowo już jako samodzielna placówka duszpasterska została erygowana (czyli powołana do istnienia) dekretem Ks. Bpa Adama Dyczkowskiego 25.01.1995 r. i otrzymała tytuł Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. Jerzy Piasecki.

Oprócz Wilkanowa do parafii zostały przydzielone dwie miejscowości: Słone i Buchałów.

22.10.1996 r. zostaje poświęcony kościół w Wilkanowie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

24.12.1996 r. w kościele została odprawiona pierwsza pasterka. Ks. Jerzy Piasecki ofiarnie rozwija duszpasterstwo parafialne i doprowadza do wykończenia świątyni w Wilkanowie, podejmuje także budowę kościoła w Buchałowie.

Z dniem 1.08.2012 r. następuje zmiana personalna. Po 18-tu latach owocnej posługi parafię opuszcza ks. Jerzy Piasecki obejmując nową placówkę w Gorzowie Wlkp. Nowym proboszczem zostaje ksiądz Dariusz Orłowski dotychczasowy Diecezjalny Duszpasterz Rodzin posługujący w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

Mając wybudowane świątynie w Wilkanowie, Buchałowie i Słonem, nowy proboszcz kontynuuje pracę duszpasterską, kładąc nacisk na nową ewangelizację parafii. Ważnym tego przejawem jest sformułowanie tzw. Misji Parafii oraz podjęcie projektu Systemu Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych.