Parafialna Rada Duszpasterska jest grupą osób świeckich, którzy służą radą i pomocą ks. Proboszczowi w prowadzeniu życia religijnego w parafii.

Celem Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty, tworząc ją równocześnie i wspierając w życiu parafii (art. 3 Statutu Rady Duszpasterskiej).

Praktycznie przedmiotem Rady mogą być takie zagadnienia jak: problemy ewangelizacyjne, organizacja duszpasterstwa parafialnego – np. najbardziej odpowiedni plan nabożeństw parafialnych dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienie związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa itp. (art. 5 Statutu Rady Duszpasterskiej.

Obecny Skład Rady Duszpasterskiej parafii NSPJ w Wilkanowie:

 • (W sprawach związanych z życiem religijnym parafii można się kontaktować z członkami RD)
 • Ks. Proboszcz – przewodniczący
 • Biczyńska Zofia – Słone
 • Wróblewski Janusz – Słone
 • Iwański Krzysztof – Słone
 • Kulikowska Magdalena – Buchałów
 • Trafała Rafał – Buchałów
 • Choroś Ryszard – Wilkanowo
 • Howis – Krause Elżbieta – Wilkanowo
 • Marciniak Jolanta – Wilkanowo
 • Marciniak Ryszard – Wilkanowo
 • Drozdek Józef - Wilkanowo
 • Blicharczyk Magdalena - Słone
 • Vacat