Diakonia Miłosierdzia - Caritas

Parafialny Zespól Caritas przy parafii NSPJ w Wilkanowie powstał w roku 2006. Stanowi część organizacji charytatywnej Caritas Polska i obejmuje swoją działalnością całą parafię czyli Wilkanowo, Słone i Buchałów. Głównym celem PZCaritas jest wspieranie materialne i rzeczowe parafian będących w potrzebie czyli chorych, napotykających na problemy finansowe, znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych.

Fundusze na naszą działalność pozyskujemy organizując zbiórki po mszach świętych, kiermasze palm wielkanocnych czy kiermasze bożonarodzeniowe.

 

W ramach swojej działalności :

- wspieramy finansowo niepełnosprawnych,

- dofinansowujemy zakup leków czy opału osobom potrzebującym,

- przygotowujemy paczki mikołajkowe dla dzieci z naszej parafii,

- dofinansowujemy zakup podręczników, wyjazdów na wycieczki szkolne uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,

- wspieramy w sytuacjach kryzysowych np. pokrycie kosztów leczenia, pomoc pogorzelcom.

 

PZCaritas  tworzą :

  • Barbara Stryjas (Słone) - przewodnicząca
  • Zofia Biczyńska (Słone) - skarbnik
  • Małgorzata Choroś (Wilkanowo)
  • Maria Gulińska (Wilkanowo)
  • Ryszard Janowski (Słone)
  • Wanda Ławniczak (Słone)
  • Ewa Krawczak (Buchałów)
  • Elżbieta Opaczyńska (Buchałów)

Dziękujemy wszystkim parafianom za hojność i zapraszamy do współpracy.