Parafialne Komórki Ewangelizacyjne

System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych (SPKE) - to całościowa, globalna wizja odnowy parafii poprzez budowanie z niej wspólnoty wspólnot. Chodzi o zachęcanie wiernych do łączenia się w małe kilku, najwyżej kilkunastoosobowe grupy (komórki ewangelizacyjne) pozwalające na kształtowanie się między nimi podstawowych relacji.

 

Celem małej grupy (komórki) jest:

 1. Wzrost w bliskości z Panem
 2. Wzrost w miłości wzajemnej
 3. Dzielenie się Jezusem z innymi
 4. Podejmowanie służby w Kościele
 5. Dawanie i otrzymywanie wsparcia
 6. Formacja nowych liderów, uczniów
 7. Pogłębianie własnej tożsamości katolickiej

 

Spotkania w małej grupie (komórce) odbywają się w domach uczestników pod kierunkiem animatora (lidera) z reguły raz na 2 tygodnie i trwają nie dłużej niż 90 min. 

 

Przebieg spotkania małej grupy (komórki)

 1. Śpiew i modlitwa uwielbienia
 2. Dzielenie
 3. Nauczanie (katecheza)
 4. Pogłębienie nauczania
 5. Ogłoszenia
 6. Modlitwa wstawiennicza

 

Podział grupy (komórki). Gdy grupa spotykających się osiąga liczbę większą niż 12 osób powinna się podzielić. W ten sposób następuje naturalne pomnożenie się grup na podobieństwo podziału komórek w żywym organizmie. Przyjmuje się zasadę, że mała grupa (komórka) prawidłowo funkcjonuje jeśli się pomnaża. To świadczy o jej żywotności.

Uczestnikami spotkania w małej grupie (komórce) może być każdy mieszkaniec parafii, niekoniecznie chodzący do kościoła.

Zachęca się, aby uczestnicy spotkań w małej grupie zapraszali na nie inne, nowe osoby spośród osób, z którymi utrzymują stałe relacje, czyli: krewnych, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników (ewangelizacja typu oikos)