Diakonia Liturgiczna

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) łączy w sobie wszystkich, którzy posługują podczas liturgii a w sposób szczególny ministrantów, lektorów i schole parafialne. Zadaniem tych grup jest troska o piękno liturgii.

Uczestnicy podejmują formację liturgiczną oraz osobistą podczas spotkań w ramach działalności parafii. Aktywnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej nie tylko na gruncie liturgii ale także podejmując inne zadania i pomoc przy parafii.

W ciągu roku ministranci i lektorzy podejmują także aktywność sportową na organizowanych turniejach dekanalnych.

Aktualnie prezesem LSO w naszej parafii jest Maciej Piotrowski.