Spotkania biblijno-modlitewne

Spotkania odbywają się w salce przy kościele raz na 2 tygodnie we środy po Mszy św. w Wilkanowie. Mają one charakter otwarty i każdy może w nich uczestniczyć. Ich celem jest poznawanie treści Pisma św. jako Słowa żywego. Uczestnicy spotkania zgłębiają przesłanie poszczególnych ksiąg biblijnych, rozważają i dzielą się ich osobistym rozumieniem. Usłyszane Słowo Boże staje się inspiracją do odpowiedzi w formie modlitwy wspólnotowej.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w spotkaniach biblijno – modlitewnych można skontaktować się z ks. Proboszczem - kontakt